• 09/17/2004 :: Washington, GA

    Fitzpatrick Hotel – Washington, GA