• 10/11/2011

    Take ferry from Kiel to Oslo to start the Norway tour!!